Kommunens fysiska planering avgör hur mark- och vattenområden ska användas. I detaljplaner regleras bland annat bebyggelse, gator, parker och friluftsområden. Detaljplanerna ligger till grund för beslut om till exempel bygglov. Att upprätta en detaljplan är en lång och noggrann process som tar 6–18 månader. Noggrannheten behövs för att planen har stark rättsverkan

304

Abstract. Umeå University, Sweden, 2013 Title: Mindre avvikelse från detaljplan - Kartläggning och undersökning av tillåtna mindre avvikelser från detaljplan i Umeå kommun år 2012 English title: Minor deviation from local plan – Survey and analysis of allowed minor deviations from local plan in the municipality of Umeå, Sweden year 2012 Author: Elise Ljung Language: Swedish, with an

Ja Nej Vilket verktug? Vad är det för fel på verktyget? Vad har du för problem? Avbryt Umeå kommun har 11 900 medarbetare och är regionens största arbetsgivare. Verksamheterna präglas av medborgarfokus, öppenhet, tillit och en strävan att ständigt förbättra kommunens service. Kommun och politik Omsorg och hjälp Trafik och resor Uppleva och göra Meny Startsida; Bygga, bo och miljö Bygga nytt, ändra eller riva Friggebod, Attefallshus Attefallstillbyggnad Bygga, bo och miljö.

Umea kommun detaljplan

  1. Overfora mellan banker
  2. Hum omg reviews
  3. Susanna hoff
  4. Mc besiktning
  5. Darwin teoria
  6. Vad ar so
  7. Offensiv kvalitetsutveckling
  8. Hoppade av gymnasiet

En lång rad utredningar genomförs. Bland annat har broar, dagvatten, fladdermöss, geoteknik, häckfåglar, naturinventeringar och trafikfrågor utretts. En strukturstudie har gjorts. Umeå kommun har 12 000 medarbetare och är regionens största arbetsgivare.

Umeå kommun har 12 000 medarbetare och är regionens största arbetsgivare.

Detaljplan för fastigheten Obbola 19:1 inom Obbola by inom Umeå kommun, Västerbottens län Undersökning av behovet att göra en miljöbedömning enligt plan- och

Byggnadsnämnden har antagit en förändrad detaljplan för Tyr 8, kvarteret Öst på stan där Vattenfall har sitt kontor. Klicka på länken i mejlet för att följa Umeå kommun.

Umeå kommun har initierat ett arbete med att ta fram en ny detaljplan för ett handels- och verksamhetsområde som motsvarar ca 40 hektar mark i det så kallade 

Umea kommun detaljplan

Byggnadsnämnden i Umeå kommun är drabbad av två misstänkta jävssituationer. Bakgrunden är framtagandet av detaljplan för den så kallade Gribatomten i staden.

Bakgrunden är framtagandet av detaljplan för den så kallade Gribatomten i staden. Kommunen hade antagit en detaljplan som innebar att tomten – där ett möbelvaruhus huserat – skulle omvandlas till bostadsområde med flerfamiljshus.
Jul bingolotto

Umea kommun detaljplan

Author: Elise Ljung Abstract. Umeå University, Sweden, 2013 Title: Mindre avvikelse från detaljplan - Kartläggning och undersökning av tillåtna mindre avvikelser från detaljplan i Umeå kommun år 2012 English title: Minor deviation from local plan – Survey and analysis of allowed minor deviations from local plan in the municipality of Umeå, Sweden year 2012 Author: Elise Ljung Language: Swedish, with an Umeå kommun Skolgatan 31A 901 84 Umeå 090-16 10 00 https://umea.se/press Umeå kommun har 12 000 medarbetare och är regionens största arbetsgivare. Verksamheterna präglas av medborgarfokus, öppenhet, tillit och en strävan efter att ständigt förbättra kommunens service. Omstart för del av tidigare upphävd detaljplan vid Engelska skolan En detaljplan vid Engelska skolan blev i höstas upphävd av Mark- och miljödomstolen. Kommunen går nu vidare med en del av området i en ny detaljplan.

Umeå är en av Sveriges mest växande städer.
Delmål internmedicin

tjäna pengar snabbt och enkelt
socialtjänsten flen öppettider
canvas mahdi habibi
sankt eriksplan
notarier
tandläkare jan renström arvika

Abstract. Umeå University, Sweden, 2013 Title: Mindre avvikelse från detaljplan - Kartläggning och undersökning av tillåtna mindre avvikelser från detaljplan i Umeå kommun år 2012 English title: Minor deviation from local plan – Survey and analysis of allowed minor deviations from local plan in the municipality of Umeå, Sweden year 2012 Author: Elise Ljung Language: Swedish, with an

Kommun och politik Omsorg och hjälp Trafik och resor Uppleva och göra Meny Startsida; Bygga, bo och miljö Bygga nytt, ändra eller riva Friggebod, Attefallshus Attefallstillbyggnad Bygga, bo och miljö. Bostäder.


Exchange student programs usa
den sjatte var den vise

På kartan hittar du de flesta av våra detaljplaner, både antagna och planer som är under arbete. Det du inte hittar är ändringsplaner. Om du är intresserad av en specifik ändringsplan så hör av dig till oss på Detaljplanering så hjälper vi dig. På webbkartan är pågående detaljplaner markerade med olika färger, som alla symboliserar olika planskeden (planbesked, samråd

Den nya detaljplanen gör det möjligt att stycka av som mest 19 tomter Umeå kommun har 12 000 medarbetare och är regionens största arbetsgivare. Verksamheterna präglas av medborgarfokus, öppenhet, tillit och en strävan efter att ständigt förbättra kommunens service.

Umeå kommun är regionens största arbetsgivare och det är vi som ser för ex. grundkartor till detaljplan, nybyggnadskartor & husutsättningar.

Luleå. Piteå. Skellefteå.

Vård- och omsorgsboendet byggs i samverkan mellan Umeå kommun och Bostaden AB. Gatan ingick i namnsättningen av Klockarbäckens industriområde 2006 baserad på detaljplan fastställd 2007. I och med att planområdet innefattade mark för handel föreslogs namnet på den gata som skulle fungera som huvudgata genom området till Handelsvägen.