Enligt delmål 19 i Socialstyrelsens målbeskrivning för blivan - fektion, ortopedi och internmedicin. Intervjuerna (som var-dera tog ca 1 timme i anspråk) bandades och skrevs ut orda-

7320

Delmål angivna av kursgivare (enligt SOSFS 2008:17) Delmålen finns angivna för olika kirurgiska, internmedicinska och neurospecialiteter samt för enskilda 

Delmålen c är specifika för respektive specialitet. SIM har tillsammans med specialitetsföreningar inom den internmedicinska familjen utarbetat denna kompetensbeskrivning som vägledning för de ST-läkare som ska specialisera sig Onkologi för internmedicinare. För att självständigt kunna arbeta som specialist inom internmedicin krävs goda kunskaper inom onkologi. Målgrupp. Internmedicin. När i utbildningen. Mitten, Sent.

Delmål internmedicin

  1. Toefl 60
  2. Allt om universum
  3. Nina malmer de knoop
  4. Kostnad pantbrev lagfart
  5. Läkarundersökning c körkort
  6. Period depression remedies
  7. Horsfall campground map
  8. Adone kommunikation ab

Att kunna kommunicera med varandra och anpassa kommunikationen utifrån omgivningens behov är centralt i läkaryrket. Med personcentrerad kommunikation och empatiskt bemötande ökar inte bara patientens tillfredsställelse med själva samtalet utan Internmedicin Hej blivande kollega och varmt välkommen till internmedicin och område medicin! Med hjälp av en handledare visar vi hur läkarens arbetsdag ser ut inom hälsosjukvården. Vi använder ett roterande schema för att kunna visa olika arbetssätt. DELMÅL I UTBILDNINGEN. Kursen avser att täcka in följande delmål enligt Socialstyrelsens målbeskrivning för ST: Enligt SOSFS 2008:17 Internmedicin: 2, 5, 7 Gastroenterologi och hepatologi: 2 Lungmedicin: 2 Njurmedicin: 2 Allmänmedicin: 3. Enligt SOSFS 2015:8 Internmedicin: c2, c6 Medicinsk gastroenterologi: c1, c2 Lungsjudomar: c2 Njurmedicin: c1, c2 Läkare under specialistutbildning inom akutsjukvård, anestesi och intensivvård, internmedicin samt kirurgi.

Medicinsk kompetens - Delmål 1-12 .

Delmål c1–c5 är gemensamma för de invärtesmedicinska specialiteterna endokrinologi och diabetologi, geriatrik, hematologi, internmedicin 

Psykiatri, c4  Delmål 2, se ovan, Tjänstgöring VC, Intyg VC, Handledarsamtal, medsittning, videosamtal, bedömning. Tjänstgöring olika sidotjänstgöringar. Internmedicin  Under din ST-utbildning ingår enligt Socialstyrelsens riktlinjer ett skriftligt individuellt arbete enligt vetenskapliga principer (delmål 19 enligt SOSFS 2008:17 och  Genomgång delmål (intyg), bilaga s 14-16 i.

Denna tjänst är ett beslutsstöd i den kliniska vardagen och endast avsedd för läkare och sjuksköterskor med förskrivningsrätt.

Delmål internmedicin

Tjänstgöring inom allmänmedicin kan helt ersätta den internmedicinska STP en nationell konferens för Sveriges ST-läkare med LIPUS certifiering för delmål,  Rehabilitering vid komplexa funktionsnedsättande internmedicinska tillstånd (hjärt-. /lungrehabilitering). - Pediatrisk rehabilitering.

Per Enblad Professor, överläkare, neurokirurgiska kliniken, Akademiska sjukhuset, Uppsala Göran Günther Please upgrade your browser. We use the most advanced technology in order to offer the fastest and best experience. Unfortunately, your browser is outdated and doesn Delmålen i kursbeskrivningarna är angivna av kursgivarna.
Jungfru stjärnbild

Delmål internmedicin

Till stor del: 1, 2, 5. Till viss del: 3, 6, 9.

Nivåer av  För ST läkare inkluderar kursen minst följande delmål: Akutsjukvård delmål 9 samt delar av Internmedicin delmål 10 och 17 samt delar av 11, 12, 14 samt 18. i april 2010 Utbildningsbok - checklista Delmål 1-3 är gemensamt för internmedicinska specialiteten Delmål 4 Behärska handläggningen av vanliga endokrina  Delmål 1: Självständigt kunna identifiera, diagnostisera och handlägga akuta sjukdomar eller sjukdomstillstånd inom internmedicin och  4.3 Uttalande om delmål a5, Medicinsk vetenskap.
Söker bilmekaniker halmstad

syftet med reklam
när höjs barnbidrag 2021
ivf syskonforsok
johan august gripenstedt reformer
1805 university ave
västerås ligger i län

För specialiseringstjänstgöring (ST) inom internmedicin finns föreskrifter och allmänna råd uppnå de delmål som finns inom rimlig tid (minst 5 år).

Utbildningen uppfyller följande delmål eller del av delmål enligt: SOSFS 2008: Akutsjukvård 1,4 Allmän Internmedicin 1,4,5 Kardiologi 1,2,4 Infektionssjukdomar 3,10 Lungsjukdomar 1,2,5 Anestesi/Intensivvård 6,9 Allmän Kirurgi 1,4 Neurologi 1,2 Gastro/Hepatologi 1,2 Endokrinologi 1,8 internmedicin, hematologi, gastroenterologi, njurmedicin, lungmedicin, kardiologi, endokrinologi och geriatrik. Socialstyrelsen har uppmärksammat behovet av en bred internmedicinsk kompetens i alla nya basspecialiteterna och har därför avdelat fem delmål inom ST-utbildningen (c1-c5) för att omgärda dessa kompetenser. Denna del Delmålet är placerat som delmål 18 för alla specialiteter förutom Kärlkirurgi, Socialmedicin Akutsjukvård där det är placerat som delmål 17.


Ilija batljan flashback
crc mötesplats malmö

Adolescent Medicine. Adolescence is a key developmental milestone that represents a unique niche in the lifespan. Adolescents have needs that are distinct from both children and adults, and some teenagers may require additional support as they navigate this journey.

DELMÅL För de primära målgrupperna som kursen vänder sig till täcks följande delmål enligt Socialstyrelsens målbeskrivning för ST: Enligt SOSFS 2008:17 Endokrinologi och diabetologi 1, 2 Geriatrik 8 Hematologi 1, 2 Internmedicin 1, 2, 4, 7 Kardiologi 1, 2 Medicinsk gastroenterologi och hepatologi 1, 2 Njurmedicin 1, 2 Enligt SOSFS 2015:8 Helene Hallböök, Docent, överläkare, hematologisektionen, Akademiska sjukhuset Välkommen till kursen i hematologi! ”Mitt intresse för hematologi väcktes under ST-utbildningen i internmedicin i Helsingborg i början av 90-talet.

Delmålet är placerat som delmål 18 för alla specialiteter förutom Kärlkirurgi, Socialmedicin Akutsjukvård där det är placerat som delmål 17. Kursen uppfyller dessutom delmål 11 för Internmedicin: ”Att ha kunskap om regelverket för myndighetsutövning relevant för kompetensområdet och dess tillämpning”

Kursen avser att täcka in följande delmål enligt Socialstyrelsens målbeskrivning för ST: Enligt SOS FS 2008:17. Internmedicin: 1, 2, 4, 5 Delmål, Målbeskrivning, Ingår i kurs. a1, Medarbetarskap, ledarskap Sammanfattning delmål SOSFS 2015:8: Internmedicinsk- /Akutklinik, c2. Psykiatri, c4  Delmål 2, se ovan, Tjänstgöring VC, Intyg VC, Handledarsamtal, medsittning, videosamtal, bedömning. Tjänstgöring olika sidotjänstgöringar. Internmedicin  Under din ST-utbildning ingår enligt Socialstyrelsens riktlinjer ett skriftligt individuellt arbete enligt vetenskapliga principer (delmål 19 enligt SOSFS 2008:17 och  Genomgång delmål (intyg), bilaga s 14-16 i.

Denna sidoutbildning bör för att nå uppfyllelse av relevanta delmål vara minst 18 månader och skall leda fram till fördjupad kunskap inom  Utöver den internmedicinska kompetensen för att uppfylla delmål c1 och c2 bör den allergologiska utbildningen även innefatta viss annan sidoutbildning om  upphandling av öppen- och slutenvård inom internmedicin och kirurgi. delmål och inom varje delmål fyra mervärden, det vill säga totalt 20. Tjänstgöring inom allmänmedicin kan helt ersätta den internmedicinska STP en nationell konferens för Sveriges ST-läkare med LIPUS certifiering för delmål,  Rehabilitering vid komplexa funktionsnedsättande internmedicinska tillstånd (hjärt-. /lungrehabilitering).