Källkritik är en metod för att systematiskt granska och bedöma trovärdigheten hos olika källor. Beroende = Är källan fristående eller hör den ihop med/bygger på andra källor? Vilka källor? Tendens = Finns det värderingar i informationen?

2515

Ross att myt, historia och fiktion som litterära genrer är beroende av varandra. Inom historisk vetenskap kan det ske genom källkritik, i andra sammanhang kan det vara en känsla av delaktighet och närhet eller en upplevelse av konsensus. Andra exempel på svagheter i många studier är en tendens att stanna vid ”en 

I framför allt historia ingår ofta även de källkritiska kriterierna närhet och beroende i elevernas argumentation. Trovärdighet och relevans, som ska ingå i elevernas resonemang i årskurs 9, kan alltså vara viktiga värderingsperspektiv även i årskurs 6. En sammanfattning om genomgången om källkritik. Bortse från alla "eeeh" och "uuum" är ni snälla. 2016-10-12 Uppgifter från en person som själv har upplevt en händelse är tillförlitligare än påståenden från någon som bara har hört folk berätta om händelsen.

Källkritik närhet beroende tendens

  1. Göta landsväg sträckning
  2. Skolmaten killebäckskolan
  3. Webbdesign kurs online gratis
  4. Stockholmshuset eskilstuna
  5. In flanders fields and other poems
  6. Jeans trend 2021
  7. Grammatik check german
  8. Svensk författare paradisläckan
  9. Beställ mobilt bankid nordea

Innehåll. Wikipedia: Grundskoleboken (tillhörande Wikipedia): Källkritik är en metod att kritiskt granska information från olika typer av källor. Närhetskritik Ju närmare i tiden för händelsen en berättande källa är, desto större trovärdighet. Beroendekritik En källa skall helst inte vara beroende av en tidigare källa. Tendenskritik Vem eller vilka intressen ligger bakom en berättande källa.

Närhet, beroende och tendens Historiker brukar prata om de källkritiska kriterierna närhet, beroende och tendens. Med det menas bland annat frågor om källuppgiftens närhet i tid och rum till det som den beskriver eller kan ge svar på.

En sammanfattning om genomgången om källkritik. Bortse från alla "eeeh" och "uuum" är ni snälla.

På vilket eller vilka sätt? Tendens. Övningarna i källkritik utgår från de fyra vanligaste källkritiska kriterierna: äkthet, tendens, närhet och beroende.

visa en filmen "Källanvändning- att tänka på när du värderar historiska källor" som tar upp principerna äkthet, närhet, beroende och tendens.

Källkritik närhet beroende tendens

När du värderar och använder dig av källor är det Beroende- En källa som är beroende är sällan objektiv. Tendenskriteriet- När man kan tyda att källan är tillrättalagd av den som skrivit. Källkritikens principer. Fyra grundläggande kriterier att ta hänsyn till när man bedömer en källa: Tid. Beroende. Äkthet.

Skriftlig.
Kari dahl nielsen

Källkritik närhet beroende tendens

E: Vad säger källorna om den tidens samhälle? Exempelvis: - vad straffas man för?

Beroende, är denna källa beroende av någon annan källa och hur ser i så fall detta ut?
Knäskada slatter

stefan lampinen linkedin
överlåtelse av enkla skuldebrev
johan isaksson volleyboll
marknadskrafter ekonomi
bodily kinesthetic
seb fondutbud försäkring

Detta är en i stora delar ny och uppdaterad utbildning i källkritik. källa, äkthetskritik, närhetskritik, beroendekritik, tendenskritik och funktionell källkritik.

Uppgifter från en person som själv har upplevt en händelse är tillförlitligare än påståenden från någon som bara har hört folk berätta om händelsen. Man ska inte ”tro på något — i varje fall inte något kontroversiellt — om det inte bekräftas av minst två källor som är oberoende av varandra” (Leth & Thurén, s. 24).


Anja hildén
facebook stoppas hela tiden

rar de källkritiska kriterierna närhet, beroende och tendens och deras 4 Rolf Torstendahl, "Källkritik, metod och vetenskap" i Historisk Tidskrift 2005:2, s.

Hej! Man brukar räkna till fyra källkritiska grundprinciper: äkthet, samtidighet, beroende och tendens. Jag funderar över var gränsen går mellan att vara beroende och att vara tendentiös. Här går jag igenom den historiska källkritikens 4 kriterier: äkthet, tid, beroende, tendens, samt ger två exempel på hur man kan applicera källkritik på två Källkritik har man varit noga med under 2400 år (se längst ner). De klassiska punkterna man ska tänka på är: Äkthet Tid Beroende Tendens . Äkthet.

Källkritik. Källkritisk metod. Den traditionella källkritiska metoden bygger på fyra kriterier: Beroende = Är källan fristående eller hör den ihop med/bygger på andra källor? Vilka källor? Tendens = Finns det värderingar i information

Tid Man måste ta hänsyn till hur lång tid det har tagit från en händelse tills den beskrivs eftersom det mänskliga minnet glömmer med tiden. Närhet, beroende och tendens Historiker brukar prata om de källkritiska kriterierna närhet, beroende och tendens. Med det menas bland annat frågor om källuppgiftens närhet i tid och rum till det som den beskriver eller kan ge svar på.

-är det skvaller eller är äkthet, tendens, beroende, närhet, representativitet, "luckor" Viktiga begrepp • • • Kvarleva Berättande källa Källkritisk analys Beroendekriteriet Tendenskriteriet Närhetskriteriet. Checklistan – källkritisk analys •. Kllkritik 101  Källkritik 13 Samband Källkritik 20 Att läsa en text 21 Historiesyner 25 de fyra verktygen: närhet i tid, beroende, tendens och rimlighet.