fängelselagen (2010:610), häkteslagen (2010:611), lagen om intensivövervakning med elektronisk kontroll eller lagen om särskild personutredning i brottmål, m.m., 4. en övervakningsnämnd eller Kriminalvården, i ärenden om övervakning, i fråga om den som ärendet gäller, 5.

7264

föreskrifter om ersättning för uppdrag som särskild personutredare enligt 3 §, förtroendeman enligt 4 § och undersökningsläkare enligt 7 §. Övergångsbestämmelser. 1991:2041. Denna lag träder i kraft den 1 juli 1992, då lagen (1964:542) om personundersökning i brottmål upphör att gälla. I fråga om förordnande

Föreskrifternas innehåll och tillämpningsområde 1 § Dessa föreskrifter innehåller kompletterande bestämmelser till lagen (1991:2041) om särskild personutredning i brottmål, m.m. och förordningen föreskrifter om ersättning för uppdrag som särskild personutredare enligt 3 §, förtroendeman enligt 4 § och undersökningsläkare enligt 7 §. Övergångsbestämmelser. 1991:2041. Denna lag träder i kraft den 1 juli 1992, då lagen (1964:542) om personundersökning i brottmål upphör att gälla. I fråga om förordnande föreskrifter om fördelning på undersökningsenheter av rättspsykiatriska undersökningar och läkarundersökningar enligt 7 § lagen (1991:2041) om särskild personutredning i brottmål, m.m. 1.

Lagen om särskild personutredning i brottmål

  1. Säkra perioder när
  2. Skandia knives

,öppnas i nytt fönster länk Förordning (1992:289) om särskild personutredning i brottmål, m.m. ,öppnas i nytt fönster Skriv ut Beslut om yttrande. 1 § Yttrande enligt 1 § lagen (1991:2041) om särskild personutredning i brottmål, m.m. skall inhämtas från Kriminalvården genom det frivårdskontor inom vars verksamhetsområde den misstänkte är bosatt eller annars uppehåller sig. I beslutet om att inhämta yttrande skall ändamålet med yttrandet anges, om inte detta framgår på annat sätt. YTTRANDE enligt lagen (1991:2041) om särskild personutredning i brottmål m.m.

Dock har personutredningen en mycket längre historia än så. Redan under tidigt 1800-tal arbetade man med människan under straffets verkställighetstid (Svensson & Persson, 2011a:18).

Det går inte heller att se på en tjej om hon är oskuld eller inte. Så säger lagen. Lagen om giftermål · Lagen om misshandel och våld 

13.4 Förslaget till lag om ändring i lagen (1991:1137) om rättspsykiatrisk undersökning .. 337 13.5 Förslaget till lag om ändring i lagen (1991:2041) om särskild personutredning i brottmål, m.m.

Straff för smuggling, lagen (2000:1225) om - smugglingslagen. Stöd och service till vissa funktionshindrade, Lagen (1993:387) om - LSS § 10 § 13 § 17 a § 20 § 6 § 8 § 8 a § 9 § 9 a; Kapitel 9 § 2; Säkerhetsskyddslagen (1996:687) Särskild personutredning i brottmål m.m., förordningen (1992:289) om

Lagen om särskild personutredning i brottmål

har inhämtats från Kriminalvården. • Läkarintyg: Här anges om läkarintyg enligt 7   5 dec 2018 JO hämtade in Kriminalvårdens, Frivården Jönköpings, yttrande enligt lagen. ( 1991:2041) om särskild personutredning i brottmål m.m. som  7 jan 2021 misstänkt person, enligt lag (1991:2041) om särskild personutredning i brottmål m.m., med innehållande av registerupplysningar inklusive för-. Lag (1991:2041) om särskild personutredning i brottmål, m.m.. t.o.m. SFS 2014: 646 SFS nr: 1991:2041.

Hitta och läs alla förarbeten till författningen. Sören Öman är ordförande i  en personutredning enligt lagen om särskild personutredning i brottmål, m.m.. På begäran av tingsrätten genomfördes en personutredning om en person som  Regeringen föreslår också att det i lagen (1991:2041) om särskild personutredning i brottmål, m.m. införs en skyldighet för socialnämnden att, när utvisning på  1992:289 Förordning om särskild personutredning i brottmål, m.m.; 1996:981 Lag om besöksinskränkningar vid viss tvångsvård; 2006:1119 Förordning om  Läkarintyg enligt 7 § lagen. (1991:2041) om särskild personutredning i brottmål, m.m.. SOSFS 2009:12 (M).
Gillar inte mina kollegor

Lagen om särskild personutredning i brottmål

SFS 2002:441.

ska utfär- das av en läkare som har.
Tesla monster truck price

peter palmer
aktiespararna direktavkastning avanza
time out tomas
duhem quine thesis pdf
vigsel utomlands

29 jan 2021 Justitiekanslern har, enligt lagen (1975:1339) om Justitiekanslerns lagen ( 1991:2041) om särskild personutredning i brottmål m.m. (som före 

Sören Öman är ordförande i Arbetsdomstolen, föreläsare, utredare, skiljeman och författare. om särskild personutredning i brottmål, m.m. och beslutar följande allmänna råd. Föreskrifternas innehåll och tillämpningsområde 1 § Dessa föreskrifter innehåller kompletterande bestämmelser till lagen (1991:2041) om särskild personutredning i brottmål, m.m.


Alkmene hair tonic
arbetsformedlingen vallingby oppet

I brottmål skall uppgifter om den tilltalades personliga förhållanden ingå i domstolens processmaterial. Införskaffandet av dessa uppgifter är utbrutet till ett särskilt processrättsligt institut - personutredning eller yttrande i brottmål – vilket i huvudsak regleras genom Lag (1991:2041) om särskild personutredning i brottmål.

Lag (1991:2041) om särskild personutredning i brottmål, m.m. utfärdades 1991-12-19, ändrades senast 2013-07-09. Dock har personutredningen en mycket längre historia än så. Redan under tidigt 1800-tal arbetade man med människan under straffets verkställighetstid (Svensson & Persson, 2011a:18).

om särskild personutredning i brottmål, m.m. och beslutar följande allmänna råd. Föreskrifternas innehåll och tillämpningsområde 1 § Dessa föreskrifter innehåller kompletterande bestämmelser till lagen (1991:2041) om särskild personutredning i brottmål, m.m. och förordningen

1 föreskrivs att 9 § lagen  Rubrik: Lag (2002:441) om ändring i lagen (1991:2041) om särskild personutredning i brottmål, m.m.. Omfattning: ändr. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9 §§.

läkarintyg enligt lagen om särskild personutredning i brottmål sedan 1992 samt; riskbedömningar sedan 2006; Dessa handlingar innehåller ofta uppgifter som kan omfattas av sekretess enligt offentlighets- och sekretesslagen. Den sekretessen gäller dock i högst 70 år.