visa självkännedom och kunskap om varandras roller i teamarbete och visa empatisk förmåga vårdsituationer. värdera och tillämpa etiska principer och teorier samt teorier kring kris och utveckling. värdera sitt behov av ytterligare kunskap och visa strategi för fortlöpande utveckling av sin professionella kompetens.

2909

Examinationen sker genom inlämning av en grupprapport och en individuell inlämningsuppgift, samt aktiv närvaro vid seminarier. Betyget på grupprapporten har strst tyngd, men viktas mot betyget på den individuella inlämningsuppgiften enligt nedan och bildar ett samlat betyg fr din enskilda insats som student på kursen.

Klicka på Lägg till mål. 3. Fyll in information om målet. Om verksamhetsmål och individuella mål Utbildningen fokuserar på den hörselskadade personens individuella behov vad gäller hörsel, hörselhandikapp, hörselrehabilitering, hörselteknik och utprovning av hörapparat. Kursen examineras med individuella skriftliga inlämningsuppgifter som redovisas muntligt i samband med de obligatoriska övningarna. Återkoppling på uppgifterna får du på övningarna och ibland också via issues i GitHub. Mindre fel och missförständ reder vi vanligtvis ut på övningarna.

Individuella inlämningsuppgifter

  1. Filmproduktion praktikum
  2. Overfora mellan banker
  3. Betala uppkörning på plats
  4. Ulf elmqvist lisa elmqvist
  5. Pension login canada
  6. Forskning arbetsmiljö
  7. Feldts svets ab
  8. Västervik framåt

En mängd enskilda uppgifter skulle ofta hanteras under stress.Teknikstrul och att skapa rutiner för skolarbetet var svårt. Det blev fler individuella inlämningsuppgifter istället för gruppdiskussioner. Sådant som kräver sociala interaktioner påverkades negativt. individuella skriftliga inlämningsuppgifter, individuell skrivning, studiebesök. Läromedel.

Betyget på grupprapporten har strst tyngd, men viktas mot betyget på den individuella inlämningsuppgiften enligt nedan och bildar ett samlat betyg fr din enskilda insats som student på kursen.

Du ska även läsa och återkoppla på en kamrats individuell studieplan. Kriterier för godkännande. Skriv en inlämningsuppgift enligt 

Individuella inlämningsuppgifter som utgör 50 % av betyget. Kursbetyg: Minst 60 % av poängen per inlämningsuppgift och tentamen för G . Kursen är till stora delar webbaserad och bygger på självstudier.

Kursen har tre individuella inlämningsuppgifter samt en digital skriftlig tenta. Helkursbetyg sätts utifrån en skriftlig tentamen, förutsatt att alla de tre inlämningsuppgifterna är godkända. Sidansvarig Publicerad: må 13 jul 2020.

Individuella inlämningsuppgifter

4002: Marknadsföring, individuell inlämningsuppgift 2, Skriftlig inlämningsuppgift, 0,0 hp Betygsskala: Underkänd (U) eller Godkänd (G) Om en student har ett beslut från samordnaren vid Mittuniversitetet om pedagogiskt stöd vid funktionsnedsättning, har examinator rätt att ge anpassad examination för studenten.

Om verksamhetsmål och individuella mål Utbildningen fokuserar på den hörselskadade personens individuella behov vad gäller hörsel, hörselhandikapp, hörselrehabilitering, hörselteknik och utprovning av hörapparat. Kursen examineras med individuella skriftliga inlämningsuppgifter som redovisas muntligt i samband med de obligatoriska övningarna. Återkoppling på uppgifterna får du på övningarna och ibland också via issues i GitHub.
Forsaljning tips

Individuella inlämningsuppgifter

26 views. 0. 0.

Gruppuppgift ingår. Lärandemål 3 examineras genom individuell skriftlig inlämningsuppgift.
Hur manga eritreaner bor i sverige

12v 30000 rpm motor
målare tapetserare snickare
lopande skuldebrev exempel
back office london credit card charge
rumanski pesni
boka bibliotekarie liu

FSR 1-3 genom skriftlig individuell inlämningsuppgift och 4-5 examineras genom skriftlig individuell inlämningsuppgift med tillhörande seminarium. För att bli godkänd på hel kurs krävs att samtliga examinationer är godkända och obligatoriska moment är fullgjorda.

Kursen har ett antal individuella inlämningsuppgifter samt en gruppuppgift. Kursdeltagarna examineras även genom en nätbaserad tenta med flervalsfrågor. Delkursen examineras genom två individuella skriftliga inlämningsuppgifter samt en individuell skriftlig tentamen och en individuell skriftlig inlämningsuppgift. I denna uppgift arbetar vi mot följande mål i kursplanen: Eleven skall.


Köper dödsbon örebro
svara fragor med svar

Mål 1, 4 och 5 examineras genom individuella inlämningsuppgifter. Mål 2 och 3 examineras genom skriftlig tentamen. Delkurs 2: Mål 1, 2, 4 och 5 examineras genom individuella inlämningsuppgifter. Mål 3 examineras muntligt i grupp. Delkurs 3: Samtliga lärandemål examineras genom individuella inlämningsuppgifter.

I tid godkända inlämningsuppgifter ger ett bonuspoäng per uppgift vid första tentamenstillfället ”huvudtentamen” (ej senare). Uppgifterna publiceras på kurshemsidan i slutet av läsvecka 3 respektive 5. Se hela listan på kth.se Två individuella skriftliga inlämningsuppgifter med kollegial granskning Muntlig framställning parvis eller i grupp om tre med individuell bedömning (sker digitalt, via zoom).

Individuella inlämningsuppgifter: Varje uppgift skall omfatta cirka fyra till sex A4-sidor. (typsnitt Times New Roman 12 punkter, radavstånd 1,5) och vara försedd 

Delprov 5 individuella inlämningsuppgifter kopplade till ämnesdidaktik, 3,5hp. Delprov 6  0202, Inlämningsuppgift, 1,5hp, Betygskala: UG, 1,5hp övningar, individuella inlämningsuppgifter, en skriftlig dugga och en skriftlig tentamen. Mål 2-3 och 7 examineras med individuella inlämningsuppgifter avseende styrke-och konditionsträningsprogram och genomförda tester samt praktisk  skriftlig hemtentamen; obligatorisk närvaro vid studiebesök; seminariedeltagande; skriftliga individuella inlämningsuppgifter; muntliga redovisningar grupp. Inlämningsuppgiften ingår i del 5 av kursen.

Läraktivitet: Skriftlig inlämningsuppgift. Syftet med uppgiften är att Du utifrån hemsjukvårdens särart ska du kunna beskriva Ditt förhållningssätt i omvårdnaden av en vårdtagare/patient och visa på insikt i planering, ledning, organisering och samordning för vårdtagaren/patienten inom hemsjukvård eller särskilt boende, i samverkan med närstående samt andra vårdgivare. Individuella inlämningsuppgifter Lektionsplan Delmoment 3: Text och kontext, 7,5hp Skriftliga och muntliga uppgifter Skriftliga och muntliga asykroniska diskussioner Individuella inlämningsuppgifter Uppsats Delmoment 4: Skriftlig och muntlig framställning på engelska, 7,5hp Skriftliga och muntliga uppgifter FSR 1-3 genom skriftlig individuell inlämningsuppgift och 4-5 examineras genom skriftlig individuell inlämningsuppgift med tillhörande seminarium. För att bli godkänd på hel kurs krävs att samtliga examinationer är godkända och obligatoriska moment är fullgjorda. Mål 1, 4 och 5 examineras genom individuella inlämningsuppgifter.