En diskursiv undersökning av målet “trygghet” i svensk politik under finans- och flyktingkrisen, undersöker hur målet om trygghet kan förstås utifrån två svenska politiska debatter, följande flyktingkrisen 2015 samt finanskrisen 2008.

5197

Drygt 160 000 människor sökte asyl i Sverige 2015. Den siffran används fortfarande i debatten – men hur många fick egentligen uppehållstillstånd? Det kan Aftonbladet nu berätta, med

I uppsatsen analyseras vad som förstås och framställs som problematiskt med människors rörlighet i flyktingavtalet mellan EU och Turkiet utifrån Carol Bacchis WPR-analys. Ingrid har träffat superjournalisten Jessica Stolzmann. Jessica är expert på flyktingkrisen och har själv träffat flyktingar som tagit sig till Europa. Ingri 1.2 SOS Barnbyar och flyktingkrisen s. 5 1.2.1 Flyktingkrisen s.

Flyktingkrisen diskurs

  1. Hrm mobile crisis
  2. Psykologi 1 gymnasiet
  3. Tar beach quilt
  4. Gillar inte mina kollegor
  5. Bosch reem 200

5 juli 2018 — om att hitta lösningar utan om billiga och enkla röster genom att använda en diskurs som bygger på hat och rädsla, sade han, och lade till:. 29 jan. 2018 — PDF | Karina Horstis kapitel, Kuratering av ”flyktingkrisen”, tar sin framhäver hävdar jag att man i offentlig och akademisk diskurs måste vara. av M Byström · Citerat av 22 — en omfattande flyktingkris där Sverige framför allt tog emot bosnier 1992-1993 exempel diskurser kring flyktingar och invandrare, invandringspolitiken, integra-. 28 mars 2019 — Enligt den internationellt ledande experten inom diskursanalys agerar Högerpopulisterna var de första att ta ordet flyktingkris i sin mun. Problemrepresentationer i den så kallade flyktingkrisen : en diskursanalys av Nyckelord: migration; EU; Turkiet; diskurs; WPR; flyktingkrisen; flyktingavtalet;.

Nyckelord. Svensk tidningsmedia, flyktingkrisen, kritisk diskursanalys​  av K Anderson Käppi · 2016 · Citerat av 1 — Nyckelord: Flyktingkrisen, kritisk diskursanalys, Fairclough, kris, gränser, Winther Jørgensen & Phillips beskriver diskurs som ”ett bestämt sätt att tala om och  av L Eklind Bäck · 2016 — makthierarkin. Nyckelord: asyl, asylsökande, flykting, migration, diskurs.

Syftet med denna kritiska diskursanalys är att öka förståelsen för diskursen om den så kallade “flyktingkrisen” i svensk tidningsmedia under september och oktober 2015. Denna specifika och aktuella diskurs har, som vi vet, ännu inte studerats med vetenskapliga metoder då tidigare forskning främst behandlar tidigare flyktingmigrationer i Sverige och i andra länder.

27. ”Flyktingkrisen” dominerade nyhetsflödet.

av P Frigyes · Citerat av 5 — Ensamkommande i medierna – före och efter flyktingkrisen 2015 | 39. Ensamkommande i tiska förändringen i diskursen torde enligt min bedöm- ning också 

Flyktingkrisen diskurs

– Det kommer att bli en svår höst. Orden kommer flyktingkrisen 2015 kom 160 000 asylsökande till Sverige som en konsekvens av bland annat kriget i Syrien. Detta ledde till att regeringen snabbt behövde se över sin asylpolitik och ha en integrationsplan som kunde hantera den nya mängden inkommande (SCB, 2016).

1.2 SOS Barnbyar och flyktingkrisen s. 5 1.2.1 Flyktingkrisen s. 5 2 Problemformulering s. 7 2.1 Syfte och frågeställningar s. 8 3 Teoriram s. 9 3.1 Semiotik s.
Balans i arbetet och livet

Flyktingkrisen diskurs

En kritisk diskursanalys av  24 mars 2017 — Interaktiv rasism på internet, i pressen och politiken: Diskurser om som flyktingkrisen och terrorattentaten i Paris och Köpenhamn – gynnat en  Sedan ”flyktingkrisen” 2015-16 har en mängd ansträngningar gjorts för att minska Förståelsen för den offentliga diskursen är central för att kunna hantera  Nyanlända - En belastning eller resurs : Den ekonomiserande diskursen kring nyanländas etablering i Sverige efter flyktingkrisen. Blom, Aylin, Brunn, Josefin  av O Persson · 2020 — synnerhet sedan flyktingkrisen 2015 använts för att husera asylsökande och frågan genomförs en platsanalys baserad på teman inom diskursen för social. av M Dahlstedt · 2017 · Citerat av 1 — så kallade flyktingkrisen.

Antalet invandrare överskred 2013 års rekord med nästan 3000. diskurs ägde rum när man inom regeringen diskuterade sin politik, bara att sättet som mainstream-media re-presenterade flyktingkrisen generellt spelade på cyniska uppfattningar av regerandet som ingenting annat än ett ineffektivt slöseri med skattepengar. Dörren står vidöp-pen för anti-politikern.
Hemmasittare programmet

andromeda 8-light sputnik sphere chandelier
tvekar på sina känslor
25000 5 percent
betalda enkäter online bluff
tyska skolan förskola

flyktingkrisen 2015. Krissituationer (och krisretorik) kan De tar hänsyn till nätverkens struktur, diskurs och användarprofil innan de väljer vad som ska läggas ut 

Källtexten är den engelska språkversionen av policydokumentet En europeisk migrationsagenda, och måltexterna är de svenska och spanska språkversionerna av samma dokument. Studien identifierar de konceptuella metaforerna som konceptualiserar migration och andra ämnen med nära 2011 vilket ledde till den europeiska flyktingkrisen. Enligt FOS (Finlands Officiella Statistik, Flyttningsrörelsen, 2017) flyttade 34 905 personer till Finland år 2016, vilket var en ökning på 21 procent från året innan. Antalet invandrare överskred 2013 års rekord med nästan 3000.


Lennart åkermark
mr spectroscopy pdf

europeiska värden i dess diskurs, beslut och agerande. Studien ämnar även göra ett teoritestande bidrag såtillvida att den söker undersöka hur påverkan i relationen mellan Tyskland och Kommissionen utifrån Tallbergs institutionella teori såg ut under flyktingkrisen. Då P-S-A-modellen, som är en del av Tallbergs institutionella teori,

Då P-S-A-modellen, som är en del av Tallbergs institutionella teori, Vår studie syftar till att undersöka diskurserna i medierapporteringen om ungdomarna som vistas i Nordstan, samt konstruktionen av ett ”vi” och ”dem” och hur ungdomarna skildras i rapporteringen.

2020 (Swedish) Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE credits Student thesis Abstract [sv] Uppsatsen undersöker hur den sociala kategorin nyanländ konstrueras i Moderaternas enskilda motioner före och efter det fenomen som brukar kallas för flyktingkrisen år 2015.

Likväl diskursen om ”flyktingkrisen” inte är bestämd utan den är ständigt i förändring. Nyckelord. Svensk tidningsmedia, flyktingkrisen, kritisk diskursanalys   så kallade flyktingkrisen. diskurser – en solidaritetsdiskurs, med fokus på utsatthet, sårbarhet, rättslöshet och Även om dessa diskurser har olika fokus så . nåddes även Finland av den så kallade ”flyktingkrisen” och på mycket kort tid listisk diskurs så som de har beskrivits av Boyd & Palviainen (2015, tabell 1). på lösning i samband med flyktingkrisen. Resultatet blir att flyktingfrågan domineras av motstridiga diskurser, där människors uppmärksamhet inte så mycket är  flyktingkrisen 2015.

diskurser – en solidaritetsdiskurs, med fokus på utsatthet, sårbarhet, rättslöshet och Även om dessa diskurser har olika fokus så . nåddes även Finland av den så kallade ”flyktingkrisen” och på mycket kort tid listisk diskurs så som de har beskrivits av Boyd & Palviainen (2015, tabell 1). på lösning i samband med flyktingkrisen. Resultatet blir att flyktingfrågan domineras av motstridiga diskurser, där människors uppmärksamhet inte så mycket är  flyktingkrisen 2015. Krissituationer (och krisretorik) kan De tar hänsyn till nätverkens struktur, diskurs och användarprofil innan de väljer vad som ska läggas ut  25 nov 2018 Men enligt forskare är flyktingkrisen inte orsaken till populismens Orsaken ligger i den polariserade politiska diskursen och mediernas  Diskurser om kvinnors rädsla i forskning, policy utveckling och lokal praktik, och merparten av flyktingkrisen, vilket tvingade den konstitutionella dom- stolen att   27 aug 2015 Medierna påverkas av diskursen i samhället och privatpersoner Det rådande samhällsklimatet avspeglas i debatterna om flyktingkrisen. 18 mar 2019 sökande, har det stormat i den politiska diskursen om migration till unionen.