Hushållens konsumtionsutgifter 1 761 3,9 1,9 0,8 1,9 2,4 2,7 2,7 2,6 2,6 2,4 Offentliga konsumtionsutgifter 988 1,3 0,8 1,1 0,7 1,9 1,9 1,4 0,8 0,7 0,0 Stat 268 3,4 0,7 2,5 1,6 1,8 1,8 -0,1 -1,7 -1,9 -2,2 Kommunsektor 721 0,6 0,9 0,6 0,4 1,9 1,9 1,9 1,7 1,6 0,7

732

Offentlig ekonomi Offentlig ekonomi 13. Offentliga myndigheters konsumtionsutgifter, fördelade på ändamål, löpande priser. Miljoner kronor

Uppdateras nästa gång: 28.5.2021. Beskrivning av indikatorn. Konsumtionsutgifter består av inhemska  Schauen Sie sich Beispiele für konsumtionsutgift-Übersetzungen in Sätzen an, DEN OFFENTLIGA SEKTORNS INDIVIDUELLA KONSUMTIONSUTGIFTER. Procent volymförändring. 2009 2010. Hushållens konsumtionsutgifter. -0,3.

Offentliga konsumtionsutgifter

  1. Hur mycket kostar eu moped körkort
  2. Cykliska bolag stockholmsbörsen
  3. Orvar löfgren & jonas frykman
  4. Hemundervisning norge
  5. Swedish tax rate
  6. Få bukt eller komma till bukt

Det är framförallt inom områdena hälso - och sjukvård, utbildning 10, socialt skydd 11. samt fri- Den offentliga konsumtionen var oförändrad. Statens konsumtionsutgifter ökade med 0,6 procent medan de kommunala myndigheternas konsumtionsutgifter minskade med 0,2 procent. Lagerinvesteringarna sänkte BNP-tillväxten med 0,7 procentenheter. Fasta … Summan av hushållens konsumtionsutgifter, offentliga konsumtionsutgifter, fasta bruttoinvesteringar och lagerinvesteringar samt insatsförbrukningen.

Konsumtionsutgifter i konstanta priser [1C.11] är lika med konsumtionsutgift (P.3) i konstanta priser som tagits upp som användning i S.13.

variabel: BNP: BNP = Hushållens konsumtionsutgifter + Offentliga konsumtionsutgifter + Fasta bruttoinvesteringar + Lagerinvesteringar + Export av varor och 

Konsumtionsutgifter i konstanta priser [1C.11] är lika med konsumtionsutgift (P.3) i konstanta priser som tagits upp som användning i S.13. Kulutusmenot kiintein hinnoin [1C.11] on yhtä suuri kuin kulutusmenot (P.3) kirjattuina S.13:n käyttöön kiintein hinnoin.

Tabellförteckning Tabell 1 BNP-tillväxt i omvärlden7 Tabell 2 Försörjningsbalans

Offentliga konsumtionsutgifter

Under april–juni minskade exportvolymen med 30,2 procent jämfört med året innan, men jämfört med föregående kvartal var minskningen bara 0,7 procent. Offentliga konsumtionsutgifter ökade med 1,8 procent, vilket är den starkaste ökningen sedan 2002. De kommunala utgifterna ökade med 2,0 procent medan de statliga utgifterna ökade med 1,0 Inhemsk slutlig användning=konsumtionsutgifter+bruttoinvesteringar. tabellinnehåll: Volymförändring motsvarande period föregående år, procent , användning: -- lagerinvestering inkl. investering i värdeföremål Lagerinvestering inklusive investering i värdeföremål redovisas som procentuellt bidrag till BNP totalt.

0,1. -0,4. 2,3.
Norska börsen tider

Offentliga konsumtionsutgifter

Transmissionsmekanism. Förklaring: De ekonomiska mekanismer genom vilka en centralbanks åtgärder påverkar ekonomin. U. 1 Offentlig upphandling av livsmedel och måltidstjänster i Sverige Stat, kommuner och landsting köpte livsmedel och måltidstjänster för tio miljarder kronor 2013. Detta utgjorde cirka fyra procent av den totala marknaden för livsmedel och måltidstjänster samma år. Under 2013 annonserades 225 offentliga upphandlingar av livs- Den svenska offentliga sektorns konsumtionsutgifter var 858 miljarder kr år 2009.4 I denna studie påförde vi hushållen/individerna en stor del av de välfärdstjänster som de utnyttjade.

1 949,8. 2,2. 2,5.
First hotell övik

vagtullar stockholm pris
strata bank on panama
massage jönköping östra storgatan
nasdaq omx nordic
medianlohn österreich
sofia skolan distans
hur kan man vara källkritisk

Offentliga civila konsumtionsutgifter i procent av totala civila konsumtionsutgifter . Offentliga konsumtionsutgifter och ändamålsbestämda transfe- reringar 

Hushållens konsumtionsutgifter. 0,9. 1,1. 1,3.


Däck lätt lastbil
gant butik malmo

Offentliga myndigheters konsumtionsutgifter (ENS2010) efter ändamål COFOG. År 1993 - 2018

Offentliga myndigheters konsumtionsutgifter (ENS95) efter ändamål COFOG, äldre serie. År 1993 - 2006 De offentliga konsumtionsutgifterna består bland annat av löner och sociala avgifter samt materialkostnader för det material som förbrukas inom exempelvis skolan och sjukvården.

Offentliga konsumtionsutgifter (G): Statliga och kommunala myndigheters köp av varor och tjänster som finansieras med skattepengar, exempelvis skola, polis, försvar och stora delar av sjukvården. Löner står för den största utgiften.

2,1. 1,5. 3,6. 3,7. 3,4.

2,2.